TURNING SHOP
HomeAbout UsOur ProductsOur ServicesContact Us
  Turning Shop Company was opened in 1990 with production and distribution, such as, joint brass, air conditioner, tab water, hydraulics, neumatic and agricultural by professional technician and engineer. Including the use of modernized machine, which lead to the accurate and beautiful. So, you can believe in our products.
   
  More than 15 years of experiences, we get trust from customers both internal and external with product’s quality. We attend in every step such in choosing the best material, check the qualities before transferring and be on time.
   
  We are confident to make you satisfy in our products and services as most.
   
  บริษัท เทิร์นนิ่ง ช็อป จำกัด เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยการเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย ข้อต่อทองเหลือง ด้านงานแอร์บ้าน , แอร์รถยนต์, งานประปา, งานไฮโดรลิค,
งานนิวเมติคส์ และงานเกษตร โดยช่างผู้ชำนาญงาน และวิศวกรควบคุม อีกทั้งการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ด้วยเครื่อง CNC. ซึ่งให้ความแม่นยำ และสวยงาม ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพสินค้า
   
  จากประสบการณ์การทำงานมากว่า 15 ปี บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานคุณภาพสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เราใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรวัสดุที่ได้มาตรฐาน ระบบการตรวจเช็คคุณภาพก่อนจัดส่ง และการบริการที่รวดเร็วทันกำหนดนัดหมาย
   
  เรามั่นใจว่าจะทำให้ท่านพึงพอใจในคุณภาพสินค้า และบริการของเราอย่างสูงสุด